Hvad er en a-kasse?

 
26-09-2011
A-kasse

En a-kasse eller arbejdsløshedskasse , der tilbyder forsikring mod arbejdsløshed. Det betyder at du frem for kontanthjælp, vil kunne få dagpenge hvis du bliver arbejdsløs. Dagpengene er en del højere end kontanthjælpen. Man skal dog være arbejdssøgende for at få dagpenge. A-kassen har en krav om et antal jobansøgninger hver uge, for at du kan få dagenge. De fleste arbejdsløshedskasser er tilknyttet en eller flere tilsvarende fagforening(er).

For at modtage dagpenge ved normal arbejdsløshed i Danmark skal man opfylde følgende kriterier:

- være registreret som arbejdssøgende i det lokale jobcenter

- have været medlem af en a-kasse i mindst ét år

- have været beskæftiget som lønmodtager i mindst 52 uger inden for de sidste tre år, hvis man er fuldtidsforsikret

- have udøvet selvstændig erhvervsvirksomhed i væsentligt omfang i en tilsvarende periode

- have været beskæftiget som lønmodtager i mindst 34 uger inden for de sidste tre år, hvis man er deltidsforsikret.

 
 
Find information om: arbejde job forum job guide Alt om job og arbejde job portal job tips
(Hovedkategori: Fagforening og a-kasse)