Hvornår kan man få dagpenge?

 
26-09-2011
FAQ

For at modtage dagpenge ved normal arbejdsløshed i Danmark skal man opfylde følgende kriterier:

- Man skal være registreret som arbejdssøgende i det lokale jobcenter

- Man skal have været medlem af en a-kasse i mindst ét år

- Man skal have været beskæftiget som lønmodtager i mindst 52 uger inden for de sidste tre år, hvis man er fuldtidsforsikret eller have udøvet selvstændig erhvervsvirksomhed i væsentligt omfang i en tilsvarende periode

- Man skal have været beskæftiget som lønmodtager i mindst 34 uger inden for de sidste tre år, hvis man er deltidsforsikret.

Undtagelser i forhold til disse kriterier er nyuddannede og værnepligtige.

Man har ret til at modtage dagpenge i 2 år hvis man opfylder disse kriterier.

 
 
Find information om: Alt om job og arbejde job portal job tips job forum job guide arbejde
(Hovedkategori: FAQ)