Jobsamtale

 
26-09-2011
Jobsamtale

Når du bliver indkaldt til jobsamtale, så har virksomheden vurderet, at du sandsynligvis er kvalificeret til jobbet. Formålet med samtalen er, at du og virksomheden skal vurdere, om du også er den rette, om kompetencer passer til jobbet, og er der god kemi.

Til jobsamtalen er det altså både din faglighed og din personlighed, der bliver vurderet.

Det er vigtigt, at du forbereder dig på at give en god og præcis beskrivelse af dig selv og dine kompetencer.

Stil spørgsmål som bygger på konkret viden om jobbet. Det er en god idé at have nogle spørgsmål om jobbet parat, eksempelvis om præcist hvad jobbet indholder, de øvrige medarbejderes faglige profiler o.s.v.

Forbered dig pånærgående spørgsmål. F.eks. hvis du har gået ledig længe. Hvorfor du har gået ledig så længe, hvad har du lavet i den tid for at holde dig i gang og opdateret. Du kan være sikker på at der vil blive stillet kritiske spørgsmål, så det gælder om at have et godt svar parat. Virksomheden vil også være interesseret i at vide om du de kan holde fast på dig i en lang periode. Har du f.eks. større ambitioner i den nærmeste fremtid.

Læs din ansøgning og dit CV igennem inden samtalen. Forestil dig alle de spørgsmål, som kan komme, og forbered de svar du vil give.

Selv om du er forberedt på de nærgående spørgsmål, skal du passe på ikke at svare alt for hurtigt, det må ikke virke for forberedt.

Fortæl hvordan du har oplevet samtalen, inden du går. For eksempel, at du synes det har været en god samtale, som har bekræftet dig i, at det er et godt job for dig, og at du stadig er interesseret.

En jobsamtale forløber ofte på følgende måde:

- Indledende snak – small talk. Førstehåndsindtrykket tæller højt begge veje. Det er meget vigtigt, at komme godt fra start. Her er det af meget stor betydning, at du er afslappet og kommer komme til tiden. Det er heller ikke godt at komme alt for tidligt. Der bliver også lagt mærke til din påklædning og dit kropssprog.

- Præsentation af ansættelsesudvalget og virksomheden. Du kan stille uddybende spørgsmål allerede her, for at vise din interesse.

- Præsentation af dig. Hvad er de vigtigste tre ting ansættelsespanelet skal vide om dig i relation til jobbet? Vær velforberedt.

- Samtale. Hvad kan du tilbyde? Ansættelsesudvalget stiller spørgsmål, men sørg for også selv at tage initiativ til at fortælle om de tanker, du har gjort dig om jobbet.

- Afrunding. Hvad sker der herfra? Du kan evt. stille afklarende spørgsmål til det videre forløb.

Her er en række spørgsmål du kan forberede dig på:

Personlighed

- Hvad er dine stærke og svage sider?
- Hvordan vil dine venner beskrive dig?
- Beskriv en konfliktsituation, du har befundet dig i – hvad gjorde du for at løse konflikten?
- Hvordan oplever du at modtage kritik fra andre?
- Hvilken rolle har du typisk i gruppesammenhæng?
- Er du et ordensmenneske? Beskriv.
- Er du kreativ? Giv nogle eksempler.
- Er du impulsiv af natur? Giv eksempler.
- Holder du af at fordybe dig? Giv eksempler.
- Hvordan vil du beskrive dit temperament?
- Opfatter du dig selv som en selvstændig person?
- Holder du af at tale i forsamlinger?
- Hvad irriterer dig mest? Hvorfor?

Fritid

- Hvad laver du i din fritid?
- Er du politisk engageret?
- Er du socialt engageret?
- Har du haft tillidshverv? Hvilke? Hvorfor påtog du dig dem? Hvilket udbytte fik du?

Faglige kvalifikationer

Teoretisk baggrund:
- Hvad er dine fagligt stærke sider?
- Hvilket udbytte har du fået af din uddannelse?
- Har du taget kurser? Hvilke? Hvorfor?
- Taler du andre sprog end dansk? Hvilke og hvor godt?
- Hvilke it-programmer har du erfaring med?

Praktisk baggrund:
- Har du haft studiejob? Beskriv det.
- Hvordan vil du beskrive dit sidste arbejdssted?
- Fortæl om et par opgaver, hvor du har haft succes.
- Fortæl om et par opgaver, der ikke forløb tilfredsstillende.
- Har du referencer fra tidligere arbejdsgivere?

Arbejdsmetoder:
- Hvordan vil du beskrive din måde at arbejde på?
- Hvilke typer mennesker arbejder du bedst/sværest sammen med?
- Hvordan foretrækker du at arbejde - alene eller sammen med andre?
- Hvordan arbejder du under pres? Har du prøvet det? Beskriv.
- Hvad er dine erfaringer med projektarbejde? Hvad er din rolle typisk i en gruppe?
- Synes du om at lede andre mennesker?
- Hvad motiverer dig?

Kendskab og forventninger til virksomhed og job:
- Hvad kender du til vores virksomhed?
- Hvad er dine forventninger til jobbet?
- Hvilke forventninger har du til det sociale aspekt på arbejdspladsen?
- Hvad er din indstilling til overarbejde?
- Hvilke forventninger har du til din karriere i øvrigt? Og til dit liv?
- Hvad kan få dig til at sige op?
- Hvad syntes du bedst om i dit sidste job? Og dårligst?
- Hvad lærte du mest af i dit tidligere job?
- Hvad, tror du, er afgørende for en persons succes i en virksomhed?
- Hvad kan du tilføre vores virksomhed?
- Hvilke kvalifikationer har du, som er afgørende for netop dette job?
- Hvilke forventninger har du til en evt. kommende chef?
- Hvad tror du, der bliver henholdsvis det letteste og sværeste i dette job?
- Hvilke forventninger har du til løn?

Fremtidsplaner:
- Hvor længe kunne du tænke dig at arbejde i vores virksomhed?
- Har du overvejet, hvordan du vil holde din faglighed ajour?

Afslutning/andre oplysninger

- Hvad er din civile status?
- Har du nogle spørgsmål til os?

 
 
Find information om: Alt om job og arbejde job portal arbejde job forum job tips job guide
(Hovedkategori: Jobsamtale)