1 - 5: Nyeste A-kasse
 
Fagforening og a-kasse
 
Hvorfor medlem af en a-kasse?
(Fagforening og a-kasse > A-kasse)


Hvis du ikke er medlem af en a-kasse, og du bliver arbejdsløs, så kan du ikke modtage dagpenge. Du kan i så fald søge økonomisk hjælp i din kommune. Om du kan modtage hjælp – f.eks. kontanthjælp – af...
Fagforening og a-kasse
 
Hvad er dagpenge?
(Fagforening og a-kasse > A-kasse)


Dagpenge er en ydelse man kan få i tilfælde af at man bliver arbejdsløshed eller i forbindelse med sygdom og andre skader, der gør en uarbejdsdygtig. Der skelnes imellem to forskellige former for dagpenge: Arbejdsl&osla...
Fagforening og a-kasse
 
Medlem af en A-kasse som studerende
(Fagforening og a-kasse > A-kasse)


Som studerende kan du blive optaget i en a-kasse fra den dag du har gennemført din uddannelse, og dermed få dagpenge når du har afsluttet din uddannelse. Har du været medlem af a-kassen i mindst et år. Når du h...
Fagforening og a-kasse
 
Liste over A-kasser
(Fagforening og a-kasse > A-kasse)


I Danmark er der 30 a-kasser. I nogle a-kasser kan man kun blive medlem, hvis man tilhører en bestemt faggruppe. I nedenstående a-kasse liste er disse fagforeninger markeret med en stjerne. På listen kan du også se, hvilke a-...
Fagforening og a-kasse
 
Hvad er en a-kasse?
(Fagforening og a-kasse > A-kasse)


En a-kasse eller arbejdsløshedskasse , der tilbyder forsikring mod arbejdsløshed. Det betyder at du frem for kontanthjælp, vil kunne få dagpenge hvis du bliver arbejdsløs. Dagpengene er en del højere end kontan...

Hvornår kan man få sygedagpenge?
For at få sygedagpenge skal man som hovedregel: - Bo i Danmark - Betale skat af sin indtægt. - Opfylde et nærmere fastsat krav om beskæftigelse - Være fuldt uarbejdsdygtig på grund af sygdom eller tilsk...

Hvis du har du materiale til katagorien "A-kasse" så indsend det til os. Hovedkategori: Fagforening og a-kasse